Vackra Guatemala

Mayaindianerna

Mayaindianer eller Maya syftar på befolkningen i den mest framträdande av de historiska mesoamerikanska civilisationerna, Mayakulturen, och syftar fortfarande på de mayatalande folk som i dag lever i samma områden. Maya var egentligen en rad olika folk med samma religiösa föreställningar och kultur som talade något av de 31 olika mayaspråken. De bodde i delar av vad som i dag är södra Mexiko, El Salvador, Belize, Honduras och Guatemala i Centralamerika. - Wikipedia

När man talar om Mayaindianerna så brukar man enbart använda Maya som en förklaring på vad man talar om. Det är flera folkgrupper eller befolkningar som levde och lever än idag i norra Sydamerika, Latinamerika och Mexiko,

Mayaindianerna är alltså inte en enda folkgrupp eller stam utan de består av flera olika. Det som de alla har gemensamt är deras spirituella religion. 

Ursprunget tror man att de har från ibirien och att de skulle ha kommit från Berings sund mellan Alaska och Ryssland någon gång under en tidsperiod på mellan 15.000 till 8.000 år före den tideräkning vi använder idag.

Maya hade sin storhetstid under åren 250–950. Då hade man uppnått ett storslaget civiliserat samhälle med mäktiga tempel och pyramider.

Det finns ett stort mysterie kring detta folk och att de att säga mystiskt försvann. För att förstå detta så är det enklare att skilja dem åt, till två olika mayas: De arkaiska arkitektoniska mayas som byggde de monumentala pyramider som fortfarande finns som mayaruiner, och de senare "historiska" mayas d.v.s. de mayas som Hernan Cortez och andra conquistadorer "erövrare" träffade på vid Yucatans kust.

Jordbruk, fiske och biodlingar var det som mayaindianerna mest levde på. Deras jordbruk bestod mest av  majs men det förekom även andra växtlighet som bönor, tomater, squash samt paprika. Dock hade Mayaindianerna majsen som sin basföda samt att den även var en viktig del i den kulturella religionen

Mayaindianernas spirituella religion och kultur förekommer än idag och det andliga spelar fortfarande en stor roll och gamla mayanska traditioner lever vidare än idag hos de gamla mayaindianernas ättlingar. I Guatemala utgör de 60 procent av befolkningen. I Mexiko lever dessa kvar på Yucatánhalvön och i Chiapas.

22 Nov 2020